Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

 

Nawigacja

Kącik Rodzica

PROGRAM WYCHOWAWCZY

MODEL ABSOLWENTA

„ Żyj tak, abyś był szczęśliwy i aby innym było z tobą dobrze”

 

Kulturalny

- cechuje go kultura osobista,

-  zorientowany w życiu

Kulturalny – jest uczestnikiem kultury

 

Komunikatywny

- zna i stosuje zasady komunikacji interpersonalnej,

- potrafi się wypowiadać na piśmie,

- potrafi wypowiedzieć swój pogląd,

- swobodnie obsługuje komputer, Internet

 

Uczciwy

- prawdomówny,

- nie przywłaszcza cudzej własności

 

Odpowiedzialny

- za siebie,

- za swoją pracę,

- za swój rozwój,

- za kraj,

- za własne wybory,

- potrafi dbać: o siebie m.in. o swoje zdrowie, o związki z innymi ludźmi

 

Potrafi radzić sobie

- w sytuacjach życia codziennego,

- w trudnych  sytuacjach (też obniżać stres)

 

Ciekawy świata, otwarty na zmiany, twórczy

 

Życzliwy

- wrażliwy na innych,

- tolerancyjny,

- pomocny

 

Świadomy siebie

- swojej wartości,

- słabych i mocnych stron,

- swoich uczuć,

- poglądów,

- zainteresowań,

- swojej hierarchii wartości

 

Rozwijane cechy

JESTEM ODPOWIEDZIALNY

CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

Staję się odpowiedzialny za moją pracę

Próbuję ocenić swoje zachowanie i wyniki swojej pracy

Wdrażanie do samooceny swojej pracy. Karty, albumy i dzienniczki samooceny, drzewa wiedzy, podróż do wiedzy, próby oceny zachowania na koniec roku szkolnego

 

Potrafię dbać o swoje zdrowie i kondycję

Prowadzę aktywne życie. Znam czynniki wpływające pozytywnie na moje samopoczucie i zdrowie. Wiem, jak należy dbać o swoje zdrowie. Umiem dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, w domu i w szkole.

Blok tematyczny „Umiemy prowadzić zdrowy tryb życia." Rozmowa na temat "Jak należy dbać o zdrowie" na podstawie wiersza J. [Tuwima "Raz, dwa, trzy" i filmu "Wyprawa Zuzi po śnieżnobiały uśmiech". Nauka refrenu piosenki pt. "Śnieżnobiały uśmiech". Inscenizacja tekstu (na temat higieny osobistej) pt. "Przedstawienie" J.Landau - praca w grupach. Wykonywanie plakatu o ochronie zdrowia. Nauka prawidłowego mycia zębów. Tworzenie fraszek o zdrowiu. Wycieczka na basen kryty. Blok tematyczny "Dowiadujemy się jak dbać o swoje bezpieczeństwo na drodze, w domu, w szkole"- obserwowanie i uczestnictwo w ruchu drogowym- wycieczka tematyczna

 

 

ROZWIJANE CECHY

 

Potrafię dbać o swoje związki z innymi ludźmi

CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

 

Potrafię prosić o pomoc. Potrafię rozwiązywać konflikty.

Potrafię podtrzymywać przyjaźń. Znam sens i potrafię używać słów : proszę, przepraszam, dziękuję.

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

 

Wspólne rozwiązywanie konfliktów w klasie.

Uwrażliwianie na zachowanie bezpieczeństwa swojego i kolegów.

Blok tematyczny "Poznajemy czarodziejskie słowa".

 

Blok tematyczny „Poznajemy sytuacje sprzyjające nawiązywaniu przyjaźni”

 

 

Wdrażam się do odpowiedzialności za kraj, w którym żyję.

Poznaję historię mojego kraju, regionu i miejscowości.

 

 

JESTEM UCZCIWY

 

 

 

Jestem prawdomówny

Staram się w relacji z dorosłymi oraz z rówieśnikami mówić prawdę. Potrafię przyznać się do błędu, choć wiem, że to trudne.

Analiza wiersza J. Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. Ocena postępowania chłopca.

Drama.

Promowanie prawdomówności.

 

ROZWIJANE CECHY

CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

Nie przywłaszczam sobie cudzej własności

Informuję kolegów i nauczyciela o znalezionej własności — głośno i oficjalnie. Gdy coś pożyczam, oddaję

Scenka rodzajowa przedstawiająca dziecko, które coś zgubiło – wczucie się pozostałych dzieci w jego sytuacje, jego uczucia.

JESTEM ŻYCZLIWY

 

 

 

Chętnie pomagam.

 

Potrafię dostrzec sytuację, w których mogę pomóc. Chętnie pomagam innym - pożyczam przybory szkolne, pomagam w nauce.

 

„Biura rzeczy znalezionych”.

Odwiedzanie chorych dzieci.

Jestem tolerancyjny

Potrafię rozmawiać o niepełnosprawności. Chętnie bawię się z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

Wspólne wyjście do kolegi…..,

Zapraszanie go na uroczystości  klasowe i szkolne.

Obchodzi mnie co spotyka innych ludzi, co przeżywają.

 

Wyobrażam sobie co przeżywa inny człowiek, Staram się zachowywać tak, aby nie urazić innych

Drama, psychodrama, wyrażanie gestem, mimiką uczuć pozytywnych  i  negatywnych, rysowanie twarzy – „Pana Złośnickiego” i „Pana Obrażalskiego”.

 

ROZWIJANE CECHY

CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

JESTEM ŚWIADOMY SIEBIE

 

 

Potrafię mówić o sobie

Znam swoje dane personalne. Potrafię się przedstawić. Znam swoje pochodzenie. Znam swoją rodzinę ze strony mamy i taty. Wiem, gdzie pracują moi rodzice. Potrafię siebie opisać.

Dokonuję samooceny

Dostrzegam swoje dobre cechy, zdaję sobie sprawę ze złych cech. Znam swoje zainteresowania

Drama.

Wywiady z rodzicami i dziadkami.

Drzewo genealogiczne.

Ćwiczenie z lusterkami. Rysowanie swojego

portretu.

 

 

 

Potrafię rozpoznać i nazwać swoje uczucia

Potrafię wyrazić uczucia swoje i innych. Znam nazwy uczuć. Potrafię rozpoznać sygnały z mojego ciała (odczucia) i łączyć je z nazwą uczucia. Potrafię dostrzec związek między moimi uczuciami i sytuacją.

 

Rozmowa w kręgu. Podróż do wiedzy. „Co lubią we mnie koledzy?" Dodatkowe czytanie z dowolnych książek lub czasopism z uwzględnieniem swoich zainteresowań. Zajęcia „Moje hobby" Organizacja zabaw zespołowych. Dramat z wykorzystaniem masek. Mimika, ruch ciała. Rysunek. Zabawa z rozpoznawaniem uczuć. Łączenie nazw uczuć z obrazkami.

Mam swoje zdanie na różne tamaty

Potrafię wyrazić, co myślę. Potrafię mówić przekonywująco

 

Scenka teatralna. Wypowiedzi ustne i pisemne z uzasadnieniem np. według  mnie…, moim zdaniem

 

ROZWIJANE CECHY

CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

JESTEM OTWARTY

 

 

Jestem ciekawy świata

Znam zwyczaje sąsiednich krajów. Porównuje je z polskimi – dostrzegam inność kultury „Co kraj to obyczaj”. Znam „głowy” sąsiednich państw

Wyjazd na zieloną szkołę

- poznajemy ciekawe miejsca przyrodnicze i zabytki

- gromadzę w słowniku językowym zasłyszane słowa

- piszę sprawozdanie

Pisanie listu do kolegi np.  z Czech

Dzień sąsiada – przygotowuje potrawę, podaję przepis.

Stolica i duże miasta – zabawa z mapą.

Scenki – przedstawiam strój charakterystyczny dla danego państwa (Czechy, Słowacja, Niemcy, Rosja)

Zabawa z tańcem – zatańczę polkę, poloneza, kozaka.

Rozpoznawanie hymn, muzyki charakterystycznej dla innych krajów.

Pisanie notatki na temat życia sąsiednich narodów.

Staję się osobą o szerokich horyzontach

Jestem osobą tolerancyjną. Potrafię dostosować się do nowego otoczenia. Jestem wyrozumiały. Potrafię dyskutować na różne tematy.

 

 

 

ROZWIJANE CECHY

CELE WYCHOWAWCZE DLA KLAS I-III

SYTUACJE WYCHOWAWCZE

JESTEM ZARADNY

 

 

Potrafię radzić sobie w sytuacjach życia codziennego

Potrafię załatwić proste sprawy na poczcie.   Umiem wypełniać niektóre druki, ankiety.

Potrafię kupić odpowiedni bilet (PKS.MPK).

Potrafię odczytać termin ważności produktów. Umiem oszacować, ile mogę kupić.

Potrafię odczytać termin ważności produktów.

Umiem oszacować, ile mogę kupić.

 

Potrafię poruszać się po mieście, korzystać z mapy.

.

 

Wizyta na poczcie, symulacje, wypełnianie druków, ankiet na lekcji. Tworzenie książeczki pt. „Na poczcie". Analiza danych na bilecie - na co zwrócić uwagę. Wywiad z pracownikiem kolei „Lekcja z ciekawym gościem". Zabawy w sklep - improwizowane i wyreżyserowane.

 

Analizowanie mapy. Wycieczka do miasta.

 

 

 

Potrafię korzystać z biblioteki.

Potrafię przeprowadzić wywiad z interesującą osobą.

Lekcje biblioteczne, zachęta do przygotowywania fragmentów lekcji, organizacja biblioteki klasowej.

Układanie pytań  w grupach, komponowanie całego wywiadu.

 

 

 

Potrafię się odprężyć.

Wiem, co robić w trudnej sytuacji szkolnej. Potrafię odmówić, prosić o pomoc. Potrafię radzić sobie w sytuacji konfliktu.

 

Przeprowadzenie ćwiczeń wizualizacyjnych w trakcie zajęć. Prowadzenie banku samooceny. „Gorąca linia” pomoc koleżeńska w klasie. Zajęcia „Dobry i zły dotyk”. Drama. Rozwiązywanie  konfliktów pojawiających się w klasie.