Zespół Szkolno-Przedszkolny w Długołęce

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

 

 

PODZIAŁ NA GRUPY PRZEDSZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "PRZEDSZKOLE"

Rekrutacja 2015/2016

 

1. Przedszkole im. Św. Jana Pawła II w Długołęce.

    a) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęcę ogłasza II etap rekrutacji do przedszkola;
    b) po przyjęciu dzieci na podstawie deklaracji (dzieci, które w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do przedszkola) – przedszkole dysponuje 92 wolnymi miejscami;
    c) regulamin rekrutacji do przedszkola;
    d) wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.doc;
    e) przydatne wzory oświadczeń:
         ♦ wzór 1 – wielodzietność.doc,
         ♦ wzór 2 – rodzeństwo w ZSP.doc,
         ♦ wzór 5 – pobyt powyżej 8h.doc;

    f) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
         ♦
lista_kandydatow_zakwalifikowanych_prz.pdf,
         ♦
lista_kandydatow_niezakwalifikowanych_prz.pdf,

         ♦ informacja dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych.pdf,
         ♦
informacja dla rodziców kandydatów niezakwalifikowanych.pdf.

     g) listy kandydatów przyjętych i niezprzyjętych:
         ♦
lista_kandydatów przyjętych
,
     
  ♦ lista_kandydatów_nieprzyjetych.

 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Długołęce.

    a) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Długołęcę ogłasza II etap rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej;
    b) po przyjęciu uczniów z urzędu (uczniowie z obwodu szkoły) – szkoła dysponuje 7 wolnymi miejscami;
    
c) regulamn rekrutacji do szkoły podstawowej.doc;
    d) zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy obwodowej szkoły podstawowej.doc – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Długołęka, Kamień);
    e) wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej.doc – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły;
    f) przydatne wzory oświadczeń:
         ♦ 
wzór 1 – wielodzietność.doc,
         ♦ 
wzór 2 – rodzeństwo w ZSP.doc,
         ♦ wzór 3 – roczne przygotowanie.doc,
         ♦ wzór 4 – absolwent SP w Długołęce.doc;

    g) karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.doc;

     h) listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
         ♦
lista__kandydatow_zakwalifikowanych_sp.pdf
,
     
  ♦ lista__kandydatow_niezakwalifikowanych_sp.pdf.

     i) listy kandydatów przyjętych i niezprzyjętych:
         ♦
lista__kandydatow_przyjetych
,
     
  ♦ lista__kandydatow_nieprzyjetych.

 

photo

Poniedziałek 05.10.2015

Ilość odwiedzin: 378444